Školní stránka

Lucie Pipotová

Předmět:

Dokumentografické informační systémy

            1. Záznam článku z elektronického seriálu ve formátu UNIMARC

                    2 .  Soubor HTML s vnořenými metadaty

                        2.1    Metadata ve formátu RDF

                        2.2    Textová a tabulková část kontroly RDF validátorem

                        2.3    Grafická část kontroly RDF validátorem


                    3 .  Digitální knihovna